Retsudvalget (REU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 1630 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
REU Alm.del Spørgsmål 1630 Spm. om, hvilke effekter der kommer ud af at hæve aldersgrænsen for obligatorisk lægetjek for fornyelse af kørekort til 75 år, til justitsministeren Endeligt besvaret 06-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1629 Spm. om faldet i retsmedicinske obduktioner på 20 % siden 2009 har en sammenhæng med, at udgifterne hertil er underlagt politiets og anklagemyndighedens almindelige driftsbevilling, til justitsministeren Endeligt besvaret 06-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1628 Spm. om en oversigt over de mellem Finansministeriet og advokatfirmaet Poul Schmith aftalte timepriser, til finansministeren Endeligt besvaret 06-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1627 Spm. om, hvor mange tilfælde siden 2011, hvor der efter rettens opfattelse ikke burde have været iværksat en aflytning uden retskendelse, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1626 Spm. om Berlingske Tidendes afsløring af Københavns Politis aflytning af det akkrediterede medlem af Brasiliens officielle forhandlingsdelegation, Paulo Adario, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1625 Spm. om, hvor mange personaletimer, som anvendes til almindelig indrejsekontrol i forbindelse med bevogtningen af Schengenområdets ydre grænser, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1624 Spm. om, hvor mange personaletimer politiet årligt bruger på overvågede besøg i arresterne, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1623 Spm. om, hvor mange personaletimer politiet årligt bruger til bevogtning af frihedsberøvede i forbindelse med retsmøder, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1622 Spm. om, hvor mange personaletimer politiet årligt bruger til transport af frihedsberøvede mellem arrester og retsbygninger til lægebesøg, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1621 Spm. om, hvor mange personaletimer som årligt tilføres beredskabet fra andre enheder i politiet, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1620 Spm. om minimumstal for beredskabet for samtlige politikredse, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1619 Spm. om i hvor høj grad politifolk, som til dagligt er beskæftiget i efterforskning eller andre specialopgaver inddrages til ""indsupplering" i det daglige beredskab, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1618 Spm. om, hvilken måde det ressourcemæssigt påvirker politiets daglige beredskab, at politiets grunduddannelse er ændret således, at politiaspiranterne nu i ringere grad end tidligere indgår i det daglige beredskab i praktikperioderne, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1617 Spm. om, hvor mange politifolk der i perioden siden 1. januar 2007 er tilført til Politiets Efterretningstjeneste, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1616 Spm. om henlæggelse af sager vedrørende berigelseskriminalitet uden yderligere tiltag, hvis sagens genstand ikke overstiger et nærmere angivet minimumsbeløb, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1615 Spm. om, hvor mange færdselspatruljetimer i Danmark, som har været anvendt for hvert år i årene 2000 - 2013, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1614 Spm. om, hvor mange personaleressourcer, der i politiet er/har været afsat til forebyggende/kriminalpræventivt arbejde for hvert af årene 2000 - 2013, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1613 Spm. om, hvor mange anmeldelser/anmodninger om øjeblikkelig assistance fra politiet, som årligt afvises, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1612 Spm. om, hvorvidt alle henvendelser til politiet fra borgere/virksomheder med anmodning om politimæssig bistand registreres på døgnrapport og/eller i journalsystem, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1611 Spm. om, hvilken betydning politiets fokusering på realisering af opstillede mål har for politiets prioriteringer af opgaver, som ikke er gjort til genstand for målopfyldelse, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1610 Spm. om en oversendelse over de for politiet opstillede mål, herunder for politiet som helhed, Rigspolitiet og samtlige politikredse, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1609 Spm. om i hvilket omfang de enkelte politikredse har mulighed for selv at beslutte, hvilke midler som tages i brug til at opfylde de for politikredsens opstillede mål, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1608 Spm. om i hvilket omfang de for politiets virksomhed opstillede mål er kvantitative henholdsvis kvalitative mål, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1607 Spm., om målene for politiets virksomhed er opstillede er landsdækkende, til justitsministeren Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
REU Alm.del Spørgsmål 1606 Spm. om status på arbejdet med at kortlægge årsagerne til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter, til ministeren for sundhed og forebyggelse Endeligt besvaret 02-10-2014
(2013-14)
Din søgning gav 1630 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200