Miljø- og Fødevareudvalget (MOF) alm.del samrådsspørgsmål

Din søgning gav 71 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BM Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (miljø) den 13. oktober 2017, til miljø- og fødevareministeren 27-09-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BL Samrådsspm. om kommentar til artiklen ”EU report on weedkiller safety copied text from Monsanto study” bragt på www.thegurardian.com den 15. september 2017, til miljø- og fødevareministeren 25-09-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BK Samrådsspm. om, hvad ministeren agter at foretage sig for at forhindre landbruget i at anvende pesticider, til miljø- og fødevareministeren 25-09-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BJ Samrådsspm. om de politiske retningslinjer for Miljøstyrelsens faglige bedømmelse af ansøgninger om dispensation til anvendelse af pesticider som ikke-godkendte, forbudte eller anvendelsesbegrænsede i Danmark og EU, til miljø- og fødevareministeren 25-09-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BI Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 9. og 10. oktober 2017, til ministeren for fiskeri og ligestilling 10-09-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BH Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 9. og 10. oktober 2017, til miljø- og fødevareministeren 10-09-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BG Spm. om statsministeren vil redegøre for baggrunden for overførslen af fiskeriområdet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens ressortområde til ministeren for ligestilling og minister for nordisk samarbejde, hvilket er statsministerens prærogativ, til statsministeren 28-08-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BF Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for status på hvert af initiativerne i handlingsplanen for bedre velfærd for svin og redegøre for, hvordan regeringen vil sikre mere fremdrift i forhold til at realisere målene i rapporten, til miljø- og fødevareministeren 24-08-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BE Samrådsspm. om politianmeldelsen af Mærsk for udledning af ulovlige kemikalier, til miljø- og fødevareministeren 15-08-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BD Samrådsspm. om på hvilket grundlag ministeren mener, at det er rimeligt og foreneligt med et godt samarbejde med Folketingets partier at sætte sine embedsmænd til at modarbejde et folketingsflertal på et tidspunkt, hvor ressourcerne skulle være anvendt til at gennemføre flertallets politik i sagen om Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri, til ministeren for fiskeri og ligestilling 10-07-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BC Samrådsspm. om hvorfor ministerens forgænger har anvendt Miljø- og Fødevareministeriets embedsmænd til at lægge strategier mod et folketingsflertals partier i sagen om Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri, til ministeren for fiskeri og ligestilling 10-07-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BB Samrådsspm. om i hvilket omfang og på hvilken måde ministerens forgænger har anvendt Miljø- og Fødevareministeriets embedsværk til, direkte eller indirekte, at påvirke Folketingets partier, herunder samarbejde med eksterne aktører, i sagen om Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri, til ministeren for fiskeri og ligestilling 10-07-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BA Samrådsspm. tilbagetaget - stillet som skriftligt spørgsmål, jf. MOF alm. del - spm. 844 31-05-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AÅ Samrådsspm. tilbagetaget 31-05-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AØ Samrådsspm. om sikring af, at den ekstra udledning på 800 t kvælstof og 96 t fosfor i den åbne del af Kattegat ikke via havstrømme kan ende tættere på kysten, til miljø- og fødevareministeren 30-05-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AÆ Samrådsspm. om, hvilke antagelser ministeren baserer sig på, når han udtaler, at en ekstra udledning af 800 t kvælstof og 96 t fosfor kan udledes til Kattegat uden det vil være i strid med havstrategidirektivet, til miljø- og fødevareministeren 30-05-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AZ Samrådsspm. om det miljømæssige råderum, der gør det muligt at udlede 800 t kvælstof og 96 t fosfor i Kattegat uden, at det påvirker havmiljøet negativt, til miljø- og fødevareministeren 30-05-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AY Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (miljø) den 19. juni 2017, til miljø- og fødevareministeren 10-05-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AX Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 12. (og evt. 13.) juni 2017, til miljø- og fødevareministeren 10-05-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AW Spørgsmål tilbagetaget 28-04-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AV Samrådsspm. om, hvorvidt Kystdirektoratet var vidende om en aftale om et nyt forsøg på Skallingen, til miljø- og fødevareministeren 28-04-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AU Samrådsspm. om redegørelse for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter særligt med henblik på foreliggende kompromisforslag, til miljø- og fødevareministeren 19-04-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AT Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 11. maj 2017, til miljø- og fødevareministeren 18-04-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AS Samrådsspm. om en redegørelse for regeringens forberedelse til Oceankonference i FN i New York den 5.-9. juni 2017 05-04-2017
(2016-17)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AR Samrådsspm. om, hvorfor ministeren har talt usandt og tilbageholdt vigtige oplysninger for Folketinget i sagen om stramning af reglerne i relation til kvotekoncentration (kvotekonger), til miljø- og fødevareministeren 29-03-2017
(2016-17)
Din søgning gav 71 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200