Forsvarsudvalget (FOU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 149 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
FOU Alm.del Spørgsmål 149 Spm. om Forsvarsministeriet er bekendt med, at tilmelding til denne sidste produktion af SM2 skal ske nu, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 148 Spm. om Forsvarsministeriet er bekendt med, at der netop nu er mulighed for, at SM2 producenten - for sidste gang - opstiller en produktionslinje for levering af SM2 til internationale kunder, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 147 Spm. om Forsvarsministeriet er bekendt med, at udvikling og produktion af en afløser for SM2 har en horisont på ca. 15 år, fra udviklingen starter, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 146 Spm. om Forsvarsministeriet er bekendt med, at der på nuværende tidspunkt ikke er iværksat udvikling af en afløser for det operative SM2 missil, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 145 Spm. om Forsvarsministeriet er bekendt med, at størstedelen af de SM2 missiler, der er produceret til USA, ikke kan anvendes i danske fregatter, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 144 Spm. om Forsvarsministeriet er bekendt med, at den løbende produktion af SM2 netop er ophørt, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 143 Spm. om det er korrekt, at de større allierede flåder anser kapacitet til områdeluftforsvar som at være en grundlæggende forudsætning for at kunne deltage i forsvar mod ballistiske missiler, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 142 Spm. om, hvad begrundelsen er for at disse midler - i størrelsesordenen 500 mio. kr., svarende til anskaffelse af ca. 20 missiler – ikke længere er en del af planen for materielanskaffelse til Forsvaret, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 141 Spm. om det er korrekt, at midler til indledende anskaffelse af SM2 har været på planlagt som en del af materielanskaffelser til Forsvaret, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 140 Spm. om det er korrekt, at på grund af den valgte, såkaldte amerikanske løsning baseret på MK 41 Launcheren, kan områdeluftforsvaret - indtil videre - kun ske under anvendelse af det amerikanske missil SM2, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 139 Spm. om det er korrekt, at fregatter af WILM-klasse i henhold til respektive aktstykke skal være forberedt til områdeluftforsvar, som defineres at række ud til ca. 100 km, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 138 Spm. om oversendelse af en opgørelse over de ekstra omkostninger, der har været som konsekvens af, at statsministeren kun flyver fra Københavns Lufthavn i stedet for fra Roskilde Lufthavn, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 137 Spm. om der udarbejdes et grønt regnskab for statsministerens brug af forretningsfly, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 136 Spm. om, på hvilke flyvninger statsministeren har anvendt forretningsfly - herunder forsvarets Challenger fly - til tjenestelig brug, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 135 Spm. om, hvilke initiativer der kan forventes igangsat med henblik på at få nedbragt den høje lejeudgift, som forsvaret betaler for området Dråby Minedepot, til forsvarsministeren Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 134 Spm. om, hvad Dråby Minedepot i dag anvendes til samt hvorvidt de pågældende aktiviteter er af militær karakter eller om der også er tale om almindelig udlejning til andre erhvervsmæssige formål, til forsvarsministeren Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 133 Spm. om ministerens kommentar til indslaget ”Betaler overpris for leje”, bragt på TV2 Østjylland den 31. marts 2015 kl. 19.30, til forsvarsministeren Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 132 Spm. om regeringen er indstillet på i højere grad at bruge bevæbnede hjemmeværnssoldater til bevogtningsopgaver som f.eks. i forbindelse med et terrorangreb, eller i forbindelse med arrangementer, hvor der er brug for øget sikkerhed, til forsvarsministeren Ubesvaret 13-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 131 Spm. om, hvilket bevismateriale der ligger til grund for, at den danske tolk Aman Hamayoon, som har arbejdet som tolk for de danske styrker i Afghanistan, har fået afslag på sin ansøgning om visum, til justitsministeren Ubesvaret 13-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 130 Spm. om ministeren mener, at Faaborg Værft på grund af den manglende tildeling har lidt et tab, og at Faaborg Værft på den baggrund har et erstatningskrav eller krav på en form for kompensation, forsvarsministeren Ubesvaret 07-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 129 Spm. om, såfremt udbuddet af vedligeholdelse af Marinehjemmeværnets fartøjer skulle ske efter principperne i udbudsdirektivet, finder ministeren da, at der er handlet i strid med proceduren for indgåelse af en rammeaftale, til forsvarsministeren Ubesvaret 07-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 128 Spm. om Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse fulgte EU-udbudsreglerne i forbindelse med det i 2011 gennemførte begrænset nationalt udbud af vedligeholdelse af Marinehjemmeværnets fartøjer, til forsvarsministeren Ubesvaret 07-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 127 MFU spm. om en redegørelse fra de 21 stationsledere på de 21 kystredningsstationer i Danmark, hvor stationslederne skal gøre rede for, hvorvidt omfanget af bureaukrati i forbindelse med brug af statens indkøbsaftaler (SKI) er blevet større eller mindre efter overgangen fra Farvandsvæsenet til forsvaret, til forsvarsministeren Ubesvaret 07-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 126 Spm. om ministeren kan redegøre for den samfundsmæssige konsekvens af den nye akkrediteringsmodel, herunder hvilken betydning den får for produktionen af bachelorer i det offentlige uddannelsessystem, til forsvarsministeren Ubesvaret 06-05-2015
(2014-15 (1. samling))
FOU Alm.del Spørgsmål 125 Spm. om. hvorfor de kommende officersaspiranter på de nye uddannelser i hæren er på midlertidig tjeneste i de første 10 måneder inden start på Officersskolen, og hvordan det i øvrigt hænger sammen med de store besparelser på forsvarets uddannelsessystem, til forsvarsministeren Ubesvaret 06-05-2015
(2014-15 (1. samling))
Din søgning gav 149 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200