Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK) alm. del bilag

Din søgning gav 368 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
EFK Alm.del Bilag 369 Rejserapport fra udvalgets deltagelse i Mobile World Congress 2017 (MWC17) i Barcelona, feb-mar. 2017 02-10-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 368 Rejserapport fra udvalgets deltagelse i COP22, nov. 2016 02-10-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 367 Udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (herefter VE-loven) - Fornyet høring 29-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 366 Opgørelse over statens energiforbrug i 2016 29-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 365 Svarbrev til energiministeren om IKV-ordningen 28-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 364 Samlenotat om to telekommunikationssager (Kodeksforslaget og BEREC-forslaget) 28-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 363 Samlenotat om rådsmødet (miljø) den 13/10-17 28-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 362 Præsentation fra teknisk gennemgang den 27/9-17 af to EU-forslag på teleområdet: Kodeks-forslaget og BEREC-forslaget 27-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 361 Udvalgets kalender pr. 27/9-17 27-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 360 Orientering om ændring af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser 25-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 359 Orientering om suspension af IKV-ordningen 25-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 358 Orientering om høring af udkast til bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og bekendtgørelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede aktivbase samt ændringer af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget og bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne 22-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 357 Henvendelse af 21/9-17 fra Erik Gram, Måløv, om finanslovsmidler til dansk energi 21-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 356 Henvendelse af 10/9-17 fra Danske Solcelleejere om perspektiver ift. en kommende energiaftale 21-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 355 Grund- og nærhedsnotater om Kommissionens forslag til undertegnelse og indgåelse (ratifikation) på vegne af EU af en aftale mellem EU og Schweiz om sammenkobling af deres systemer for handel med CO2-kvoter (’ETS linking’), fra energi-, forsynings- og klimaministeren 19-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 354 Statistik for solcelleudbygning august 2017 19-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 353 Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber 18-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 352 Orientering om navneændring for Energinet.dk 15-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 351 Invitation til debatmøde om europæisk og dansk energipolitik den 28/9-17 på Christiansborg 14-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 350 Orientering om lancering af hjemmeside om ESCO, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 13-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 349 Henvendelse af 9/9-17 fra Karsten Fyhn, DanWest, om opfølgning på foretræde den 17/8-17 om kystnære havvindmøller 12-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 348 Internt dokument 12-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 346 Invitation til udstillingen ”Cirkulær økonomi i arkitektur og design”, fra KADK 08-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 345 Henvendelse af 7/9-17 fra Finn Gamél Christensen, Lyngby, vedrørende fjernaflæsning af elmålere 08-09-2017
(2016-17)
EFK Alm.del Bilag 344 Henvendelse af 5/9-17 fra Henning Damm, Nibe vedrørende søkort 08-09-2017
(2016-17)
Din søgning gav 368 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200