Det Energipolitiske Udvalg (EPU) alm. del bilag

Din søgning gav 398 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
EPU Alm.del Bilag 398 Henvendelse af 1/10-10 fra Frie Elforbrugere vedrørende vindmøller og negative el-priser 04-10-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 397 Bekendtgørelse om kollektive elforsyningsvirksomheders metoder for fastsættelse af tariffer m.v., fra klima- og energiministeren 04-10-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 396 Geotermi redegørelse og indkaldelse af ansøgninger, fra klima- og energiministeren 04-10-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 395 Invitation til besøg hos Siemens A/S den 27. oktober 2010 kl. 9.30-13.00 01-10-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 394 Henvendelse af 30/9-10 fra Ørkild vedrørende nettomålerordningen 01-10-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 393 Henvendelse af 29/9-10 fra Sammensluttede Danske Energiforbrugere, SDE vedrørende forslag til ændring af lov om varmeforsyning 30-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 392 Analysen: Veje til en fossilfri energiforsyning - Dansk energiforsyning i en international sammenhæng 29-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 391 Publikationen Energistatistik 2009 29-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 390 Henvendelse af 28/9-10 fra Det Økologiske Råd vedrørende Klimakommissionens rapport 29-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 389 Notat om Kommunernes planlægning af vindmøller på land, fra miljøministeren 29-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 388 Henvendelse af 23/9-10 fra Danske Halmleverandører, vedr. halmens vigtige betydning som råvare til energi 28-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 387 Invitation til høring om transportkorridorer i hovedstadsområdet 28-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 386 Henvendelse af 23/9-10 fra KL, RenoSam og Dansk Fjernvarme vedrørende danske afgifter på affaldsområdet 28-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 385 Henvendelse af 23/9-10 fra KL, RenoSam og Dansk Fjernvarme vedrørende danske afgifter på affaldsområdet 28-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 384 Henvendelse af 24/9-10 fra CONCITO vedr. rapporten "Breaking the biomass bottleneck of the fossil free society" om bæredygtig udnyttelse af biomasse 28-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 383 Orientering om væsentlige forhold vedr. landets e- og gasforsyning, fra klima- og energministeren 27-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 382 Henvendelse af 24/9-10 fra Det Økologiske Råd vedrørende forslag til afgiftslempelse for plug-in hybrid biler 27-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 381 Orientering om PSO-finansierede forskning, udvikling og demonstrationsaktiviteter i 2009-2010 23-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 380 Opfølgning på samrådet om momssvig ved handel med CO2-kvoter den 27. maj 2010, fra skatteministeren 23-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 379 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m., fra klima- og energiministeren 21-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 378 Samlenotat vedrørende forslag til ændring af forordning nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet, fra klima- og energiministeren 21-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 377 Henvendelse af 16/9-10 fra Dansk Byggeri vedrørende fjernvarmens tarifpolitik 16-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 376 Henvendelse af 13/9-10 fra Det Økologiske Råd vedrørende energiafgifter 15-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 375 Notat om meromkostninger ved lavenergibyggeri, fra økonomi- og erhvervsministeren 15-09-2010
(2009-10)
EPU Alm.del Bilag 374 Invitation til World Climate Solutions konference i Bella Centret den 29. og 30. september 2010, fra Københavns Kommune 15-09-2010
(2009-10)
Din søgning gav 398 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200