UGEPLAN FOR FOLKETINGET 26. februar - 4. marts 2018 (UGE 9)

Foreløbigt udkast
7. februar 2018 Lovsekretariatet
Udvidet spørgetime med statsministeren.
3. behandling af forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Bemyndigelse til at indgå aftale med Færøerne om danske og færøske regler om adoption). (Af børne- og socialministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber. (Ophævelse af revisionsbestemmelse). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven. (Pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen). (Af miljø- og fødevareministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at kommunalbestyrelser kan begrænse den generelle tilladelse til at sejle med vandscooter i danske havne og ved udpegede badestrande. (Af Jan Erik Messmann (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om opdatering af reglerne for miljøzoner i Danmark. (Af Ida Auken (RV), Maria Reumert Gjerding (EL), Roger Courage Matthisen (ALT) og Pia Olsen Dyhr (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for grov vold). (Af justitsministeren)
Forespørgsel til justitsministeren af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl. om strafniveauet for personfarlig kriminalitet.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 1. marts 2018.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af begrænsningen af fradrag for rejseudgifter for udøvende kunstnere. (Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.)
Der kan forventes yderligere behandlinger.
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 17 om strafniveauet for personfarlig kriminalitet.
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter. (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber. (Ophævelse af revisionsbestemmelse). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017. (Af finansministeren)
1. behandling af forslag til lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester. (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kunstnerfradrag for skabende kunstnere. (Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kulturservicefradrag. (Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et videreuddannelsesfradrag for udøvende kunstnere. (Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.)
1. behandling af 1 lovforslag fra ministeren for fiskeri (fiskeripakken).
1. behandling af 1 lovforslag fra ministeren for offentlig innovation (NemID).
1. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere m.v.). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren af Christian Langballe (DF) m.fl. om FN’s konvention om begrænsning af statsløshed.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 13. marts 2018.
Der kan forventes yderligere behandlinger.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af satspuljen og oprettelse af en social udviklings- og innovationspulje. (Af Jesper Kiel (EL) m.fl.)
1. behandling af 1 lovforslag fra skatteministeren (Udbetaling Danmark).
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om etablering af en sprogtermbank. (Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.)
Der kan forventes yderligere behandlinger.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0