UGEPLAN FOR FOLKETINGET 22. januar - 28. januar 2018 (UGE 4)

Endelig ugeplan
19. januar 2018 Lovsekretariatet
L 116, L 117 sambehandles. F 16, R 6 sambehandles.
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 7 om arbejdskraftens fri bevægelighed i EU, F 6 om selvstændighedsprocessen i Grønland og F 9 om investeringer i virksomheder med aktiviteter i ulovlige bosættelser.
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft). (Af undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald. (Udvidelse af dækningsomfang ved stormflod og oversvømmelser fra vandløb og søer, ny organisering af oversvømmelsesordningen samt justering af stormfaldsordningen). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ferie. (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af barselsloven. (Fraværsret til fædre og medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, og fraværsret til begge adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere ved indførsel). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om forretningshemmeligheder. (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om sikring af billigere lånemuligheder til boliger og erhverv i yderområder. (Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om et loft over de årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved kviklån på 15 pct. over diskontoen. (Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.)
Forhandling om energi-, forsynings- og klimaministerens klimapolitiske redegørelse 2017.
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Marianne Bredal (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Ida Auken (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Mette Abildgaard (KF) om fremtidige klimapolitiske initiativer.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. januar 2018.
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 16 om fremtidige klimapolitiske initiativer.
3. behandling af forslag til lov om ferie. (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af barselsloven. (Fraværsret til fædre og medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, og fraværsret til begge adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet). (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven). (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan). (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald. (Udvidelse af dækningsomfang ved stormflod og oversvømmelser fra vandløb og søer, ny organisering af oversvømmelsesordningen samt justering af stormfaldsordningen). (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft). (Af undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om etablering af beskyttet naturområde i Øresund. (Af Martin Lidegaard (RV) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelse af obligatoriske dansksprogede fag på de engelsksprogede uddannelser i Danmark. (Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om navngivning af uddannelsesinstitutioner. (Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for elevfordeling på gymnasierne. (Af Annette Lind (S) m.fl.)
Forespørgsel F 11 til beskæftigelsesministeren af Bent Bøgsted (DF) m.fl. om at undgå, at syge borgere placeres i et langvarigt ressourceforløb.
Ventes foretaget tirsdag den 6. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 8. februar 2018]
Forespørgsel F 15 til beskæftigelsesministeren af Finn Sørensen (EL), Bent Bøgsted (DF) og Torsten Gejl (ALT) om førtidspension og fleksjob.
Ventes foretaget tirsdag den 6. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 8. februar 2018]
Forespørgsel F 14 til sundhedsministeren af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF) om regionernes varetagelse af sundhedsområdet er tilfredsstillende.
Ventes foretaget torsdag den 8. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 20. februar 2018]
Forespørgsel F 13 til udlændinge- og integrationsministeren af Christian Langballe (DF) m.fl. om FN’s konvention om begrænsning af statsløshed.
Ventes foretaget fredag den 9. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 20. februar 2018]
Forespørgsel F 17 til justitsministeren af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl. om strafniveauet for personfarlig kriminalitet.
Ventes foretaget tirsdag den 27. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 1. marts 2018]
Forespørgsel F 18 til sundhedsministeren af Stine Brix (EL), Flemming Møller Mortensen (S), Pernille Schnoor (ALT), Marlene Borst Hansen (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF) om tobaks konsekvenser for folkesundheden.
Ventes foretaget ...