UGEPLAN FOR FOLKETINGET 15. januar - 21. januar 2018 (UGE 3)

Endelig ugeplan
12. januar 2018 Lovsekretariatet
Spørgetime med statsministeren.
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 10 om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
3. behandling af forslag til lov om forsikringsformidling. (Af erhvervsministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om danske militære bidrag til NATOs maritime Operation Sea Guardian i Middelhavet. (Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen))
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om udsendelse af yderligere danske militære bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien. (Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen))
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse. (Ændring af formålet med kystbeskyttelse og mulighed for forsøgsprojekter). (Af miljø- og fødevareministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Underretning om forhold vedrørende vand). (Af miljø- og fødevareministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. (Målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvandet mod pesticider). (Af miljø- og fødevareministeren)
2. behandling af forslag til lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser. (Af miljø- og fødevareministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed. (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om opløsning af en række bander og grupperinger. (Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om tilbagerulning af lovændringen om skærpelse af straffen for tiggeri. (Af Josephine Fock (ALT) og Rune Lund (EL))
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at ophæve EU's kodeks for onlineadfærd. (Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om Vækstfonden. (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd. (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer). (Af erhvervsministeren)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse. (Ændring af formålet med kystbeskyttelse og mulighed for forsøgsprojekter). (Af miljø- og fødevareministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Underretning om forhold vedrørende vand). (Af miljø- og fødevareministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. (Målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvandet mod pesticider). (Af miljø- og fødevareministeren)
3. behandling af forslag til lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser. (Af miljø- og fødevareministeren)
1. behandling af forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. (Af ministeren for offentlig innovation)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af dobbeltmandater som medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd og medlem af Folketinget. (Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF))
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl. om arbejdskraftens fri bevægelighed i EU.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 23. januar 2018. Forhandlingen starter tidligst klokken 13.00.
Forespørgsel til statsministeren af Søren Espersen (DF) m.fl. om selvstændighedsprocessen i Grønland.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 23. januar 2018.
Forespørgsel til udenrigsministeren af Nikolaj Villumsen (EL), Rasmus Nordqvist (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Holger K. Nielsen (SF) om investeringsforeningers og kommuners investeringer i virksomheder med aktiviteter i ulovlige bosættelser.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 23. januar 2018.
Forespørgsel F 16 til energi-, forsynings- og klimaministeren af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Marianne Bredal (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Ida Auken (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Mette Abildgaard (KF) om fremtidige klimapolitiske initiativer.
Ventes foretaget tirsdag den 23. januar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. januar 2018]
Forespørgsel F 11 til beskæftigelsesministeren af Bent Bøgsted (DF) m.fl. om at undgå, at syge borgere placeres i et langvarigt ressourceforløb.
Ventes foretaget tirsdag den 6. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 8. februar 2018]
Forespørgsel F 15 til beskæftigelsesministeren af Finn Sørensen (EL), Bent Bøgsted (DF) og Torsten Gejl (ALT) om førtidspension og fleksjob.
Ventes foretaget tirsdag den 6. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 8. februar 2018]
Forespørgsel F 14 til sundhedsministeren af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF) om regionernes varetagelse af sundhedsområdet er tilfredsstillende.
Ventes foretaget torsdag den 8. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 20. februar 2018]
Forespørgsel F 13 til udlændinge- og integrationsministeren af Christian Langballe (DF) m.fl. om FN’s konvention om begrænsning af statsløshed.
Ventes foretaget fredag den 9. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 20. februar 2018]
Forespørgsel F 17 til justitsministeren af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl. om strafniveauet for personfarlig kriminalitet.
Ventes foretaget tirsdag den 27. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 1. marts 2018]
Forespørgsel F 18 til sundhedsministeren af Stine Brix (EL), Flemming Møller Mortensen (S), Pernille Schnoor (ALT), Marlene Borst Hansen (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF) om tobaks konsekvenser for folkesundheden.
Ventes foretaget ...