UGEPLAN FOR FOLKETINGET 8. januar - 14. januar 2018 (UGE 2)

Endelig ugeplan
22. december 2017 Lovsekretariatet
3. behandling af forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven). (Af sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service. (Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger). (Af børne- og socialministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om øget refusion til kommunerne for særlig dyre enkeltsager på socialområdet. (Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om bedre og enklere regler for klimatilpasning i kommuner. (Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren af Rune Lund (EL) m.fl. om, at Folketinget bliver hørt før salget af olierettighederne fra A.P. Møller - Mærsk til Total.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 11. januar 2018.
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 12 om, at Folketinget bliver hørt før salget af olierettighederne fra A.P. Møller - Mærsk til Total.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om krav om, at tobakssalg skal ske fra en kiosk eller en særlig kasselinje i supermarkederne samt markedsføres og sælges i neutrale indpakninger. (Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF))
1. behandling af forslag til lov om ændring af barselsloven. (Fraværsret til fædre og medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen samt fraværsret til begge adoptanter, hvis barnet dør inden 32 uger efter modtagelsen af barnet). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
Forespørgsel til statsministeren af Christian Langballe (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 16. januar 2018.
Forespørgsel F 7 til beskæftigelsesministeren af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl. om arbejdskraftens fri bevægelighed i EU.
Ventes foretaget torsdag den 18. januar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 23. januar 2018]
Forespørgsel F 6 til statsministeren af Søren Espersen (DF) m.fl. om selvstændighedsprocessen i Grønland.
Ventes foretaget fredag den 19. januar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 23. januar 2018]
Forespørgsel F 9 til udenrigsministeren af Nikolaj Villumsen (EL), Rasmus Nordqvist (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Holger K. Nielsen (SF) om investeringsforeningers og kommuners investeringer i virksomheder med aktiviteter i ulovlige bosættelser.
Ventes foretaget fredag den 19. januar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 23. januar 2018]
Forespørgsel F 16 til energi-, forsynings- og klimaministeren af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Marianne Bredal (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Ida Auken (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Mette Abildgaard (KF) om fremtidige klimapolitiske initiativer.
Ventes foretaget tirsdag den 23. januar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. januar 2018]
Forespørgsel F 11 til beskæftigelsesministeren af Bent Bøgsted (DF) m.fl. om at undgå, at syge borgere placeres i et langvarigt ressourceforløb.
Ventes foretaget tirsdag den 6. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 8. februar 2018]
Forespørgsel F 15 til beskæftigelsesministeren af Finn Sørensen (EL), Bent Bøgsted (DF) og Torsten Gejl (ALT) om førtidspension og fleksjob.
Ventes foretaget tirsdag den 6. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 8. februar 2018]
Forespørgsel F 13 til udlændinge- og integrationsministeren af Christian Langballe (DF) m.fl. om FN’s konvention om begrænsning af statsløshed.
Ventes foretaget ...
Forespørgsel F 14 til sundhedsministeren af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF) om regionernes varetagelse af sundhedsområdet er tilfredsstillende.
Ventes foretaget ...