UGEPLAN FOR FOLKETINGET 30. oktober - 5. november 2017 (UGE 44)

Endelig ugeplan
27. oktober 2017 Lovsekretariatet
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning. (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet.dk). (Af energi-, forsynings- og klimaministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.). (Af energi-, forsynings- og klimaministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Oplysning om ejerkredsen af den sidste tredjedel i erhvervsfiskerselskaber). (Af ministeren for fiskeri og ligestilling)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelse af brugerbetaling for tolkeydelser. (Af Martin Henriksen (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indkvartering af mindreårige asylansøgere. (Af Martin Henriksen (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Implementering af takstreformer i Øst- og Vestdanmark samt mulighed for overdragelse af trafikkøberansvar m.v.). (Af transport-, bygnings- og boligministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om små motoriserede køretøjer). (Af transport-, bygnings- og boligministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktioner for foretagelse af ulovlige, konstruktive ændringer i motordrevne køretøjers forureningsbegrænsende udstyr). (Af transport-, bygnings- og boligministeren)
Forespørgsel F 3 til økonomi- og indenrigsministeren af Stine Brix (EL) m.fl. om obligatoriske måltal for konkurrenceudsættelse for kommuner og regioner.
Ventes foretaget torsdag den 23. november 2017.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 28. november 2017]
Forespørgsel F 2 til udenrigsministeren af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl. om scenarier for EU's videre udvikling.
Ventes foretaget fredag den 1. december 2017.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 5. december 2017]
Forespørgsel F 1 til udenrigsministeren og udlændinge- og integrationsministeren af Josephine Fock (ALT), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Holger K. Nielsen (SF) om Danmarks stop for kvoteflygtninge.
Ventes foretaget tirsdag den 19. december 2017.
[Eventuel afstemning udsættes til onsdag den 20. december 2017]
Forespørgsel F 6 til statsministeren af Søren Espersen (DF) m.fl. om selvstændighedsprocessen i Grønland.
Ventes foretaget fredag den 19. januar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 23. januar 2018]
Forespørgsel F 4 til sundhedsministeren af Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) om en langsigtet plan for, hvordan psykisk sundhed og psykiatrien kan opprioriteres markant.
Ventes foretaget ...
Forespørgsel F 5 til sundhedsministeren af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF) om at sikre hørehæmmede en ordentlig behandling i sundhedsvæsenet.
Ventes foretaget ...
Forespørgsel F 7 til beskæftigelsesministeren af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl. om arbejdskraftens fri bevægelighed i EU.
Ventes foretaget ...

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0