Europaudvalget Kalender Udvalgsmøde

Møde nr. 3 i Europaudvalget

4. Udgave

Bemærk: Revideret samlenotat vedr. punkt 2 og 3 under punkt 1 (de to FO'er)

Mødedato: fredag den 13. oktober 2017
Mødetidspunkt: kl. 11.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Rådsmøde nr. 3569 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 23. oktober 2017 Forelæggelse ved beskæftigelsesministeren


2.

Samråd med transport-, bygnings- og boligministeren om mål for de ikke kvotebelagte sektorer

KOM (2016) 0482


L
3.

Evaluering af Europaudvalgets borgermøder den 19. og 20. september 2017


L
4.

Drøftelse om Europaudvalgets borgervendte aktiviteter som opfølgning på borgermøderne den 19. og 20. september 2017


L
5.

Orientering vedr. konstituerende møde i Europol JPSG


L
6.

Drøftelse vedr. Europaudvalgets behandling af Jean-Claude Junckers ”State of the Union”-tale


L
7.

Orientering om arbejdsgruppe om Folketingets behandling af EU-sager


L
8.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde
a.

Nøgleudfordringer for beskæftigelsen


b.

Væsentligste socialpolitiske udfordringer


5.

Evetuelt


6.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Socialministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 2-4 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort


DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0