Møde i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Mødedato: 12-10-2017
Starttidspunkt: kl. 13.30
Sted: 2-145
2. UDGAVENyt dagsordenspunkt og bilagshenvisninger
1. Modtagelse af deputation fra Thorleif Kristensen, Valby, vedrørende Vækstfondens manglende støtte til små virksomheder, jf. ERU alm. del - bilag 170 og 186 og ERU alm. del - svar på spm. 147 (Folketingsåret 2016-17).
2. Drøftelse og eventuel afgivelse af udtalelse vedr. Europa-Kommissionens forslag om en ramme for et personligt EU-pensionsprodukt, jf. ERU alm. del - bilag 262, 274 og 280 (Folketingsåret 2016-17).
3. Gennemgang af og fastlæggelse af tidsplan for følgende lovforslag:

a) L 5 (sammensatte rejsearrangementer og finansierings- og bestyrelsesstruktur). Udkast til tidsplan er omdelt på L 5 - bilag 2.

b) L 6 (konkurrenceloven). Udkast til tidsplan drøftes på mødet.

c) L 7 (søloven og lov om sikkerhed til søs). Udkast til tidsplan er omdelt på L 7 - bilag 2.

4. Drøftelse og eventuel fastlæggelse af tidsplan for følgende lovforslag:

a) L 8 (lov om forsikringsformidling). Udkast til tidsplan er omdelt på L 8 - bilag 2.

b) L 9 (regler om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v. Udkast til tidsplan er omdelt på L 9 - bilag 2.

c) L 10 (lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 10 - bilag 2.

5. Evaluering af udvalgets ekspertmøde om ”Fremtidens Realkreditmarked” den 26. september 2017.
6. Evaluering af udvalgets høring om ”Digitalisering som vækstkatalysator” den 27. september 2017.
7. Drøftelse af invitation fra Google, jf. ERU alm. del - bilag 12.
8. Orientering om Folketingets formands møde med gruppe- og udvalgsformænd den 11. oktober 2017, jf. ERU alm. del - bilag 8.
9. Gennemgang af lovprogrammet 2017-18, jf. ERU alm. del – bilag 6.
10. Drøftelse af aktiviteter i udvalget i dette folketingsår.
11. Evt.
  1. Modtagelse af deputation fra Thorleif Kristensen, Valby, vedrørende Vækstfondens manglende støtte til små virksomheder, jf. ERU alm. del - bilag 170 og 186 og ERU alm. del - svar på spm. 147 (Folketingsåret 2016-17). 2. Drøftelse og eventuel afgivelse af udtalelse vedr. Europa-Kommissionens forslag om en ramme for et personligt EU-pensionsprodukt, jf. ERU alm. del - bilag 262, 274 og 280 (Folketingsåret 2016-17). 3. Gennemgang af og fastlæggelse af tidsplan for følgende lovforslag:
  a) L 5 (sammensatte rejsearrangementer og finansierings- og bestyrelsesstruktur). Udkast til tidsplan er omdelt på L 5 - bilag 2.
  b) L 6 (konkurrenceloven). Udkast til tidsplan drøftes på mødet.
  c) L 7 (søloven og lov om sikkerhed til søs). Udkast til tidsplan er omdelt på L 7 - bilag 2.
  4. Drøftelse og eventuel fastlæggelse af tidsplan for følgende lovforslag:
  b) L 9 (regler om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v. Udkast til tidsplan er omdelt på L 9 - bilag 2.
  c) L 10 (lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 10 - bilag 2.
  5. Evaluering af udvalgets ekspertmøde om ”Fremtidens Realkreditmarked” den 26. september 2017.
  6. Evaluering af udvalgets høring om ”Digitalisering som vækstkatalysator” den 27. september 2017.
  7. Drøftelse af invitation fra Google, jf. ERU alm. del - bilag 12. 8. Orientering om Folketingets formands møde med gruppe- og udvalgsformænd den 11. oktober 2017, jf. ERU alm. del - bilag 8. 9. Gennemgang af lovprogrammet 2017-18, jf. ERU alm. del – bilag 6. 10. Drøftelse af aktiviteter i udvalget i dette folketingsår.
  11. Evt.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0