§ 20-spørgsmål S 445 Om TV Bingo.
Til: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Dato: 22-01-2018
Samling: 2017-18
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 22-01-2018
Endelig besvarelse 31-01-2018
Spørgsmålets ordlyd:
Finder ministeren – i lyset af at det frivillige ungdomsarbejde i tilknytning til idrætten i Aalborg mister halvdelen af de midler, som hidtil har været anvendt hertil – at det er det rette regelsæt, der anvendes, når TV Bingo sidestilles med hasardbetonede onlinespil?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.
14:18
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
14:18
Orla Hav (S)
14:18
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
14:18
Skatteministeren
Karsten Lauritzen
14:19
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
14:19
Orla Hav (S)
14:21
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
14:21
Skatteministeren
Karsten Lauritzen
14:22
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
14:22
Orla Hav (S)
14:23
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
14:23
Skatteministeren
Karsten Lauritzen
14:24
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
14:24
Orla Hav (S)
14:25
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
14:25
Skatteministeren
Karsten Lauritzen
14:25
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)

§ 20-spørgsmål

Dokumentdato: 22-01-2018
Modtaget: 22-01-2018
Omdelt: 22-01-2018

Finder ministeren – i lyset af at det frivillige ungdomsarbejde i tilknytning til idrætten i Aalborg mister halvdelen af de midler, som hidtil har været anvendt hertil – at det er det rette regelsæt, der anvendes, når TV Bingo sidestilles med hasardbetonede onlinespil?

Finder ministeren – i lyset af at det frivillige ungdomsarbejde i tilknytning til idrætten i Aalborg mister halvdelen af de midler, som hidtil har været anvendt hertil – at det er det rette regelsæt, der anvendes, når TV Bingo sidestilles med hasardbetonede onlinespil?
Html-version