§ 20-spørgsmål S 429 Om den sag, som to vandværker fra Hjørring og Hvidovre netop har tabt i Østre Landsret.
Til: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Dato: 19-01-2018
Samling: 2017-18
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 19-01-2018
Endelig besvarelse 24-01-2018
Spørgsmålets ordlyd:
Hvad kan ministeren oplyse om regeringens vurdering af den sag, som to vandværker fra Hjørring og Hvidovre netop har tabt i Østre Landsret som principiel prøvesag på vegne af en lang række af større vandværker og spildevandsselskaber, som nu dømmes til over en årrække at betale en skatteregning på i alt 36 mia. kr., herunder om regeringen vil fritage den almene vandforsyning for hel eller delvis skattepligt?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.
14:29
Formanden
Pia Kjærsgaard (DF)
14:29
Hans Kristian Skibby (DF)
14:30
Den fg. formand
Erling Bonnesen (V)
14:30
Skatteministeren
Karsten Lauritzen
14:32
Den fg. formand
Erling Bonnesen (V)
14:32
Hans Kristian Skibby (DF)
14:34
Den fg. formand
Erling Bonnesen (V)
14:34
Skatteministeren
Karsten Lauritzen
14:35
Den fg. formand
Erling Bonnesen (V)
14:35
Hans Kristian Skibby (DF)
14:36
Den fg. formand
Erling Bonnesen (V)
14:36
Skatteministeren
Karsten Lauritzen
14:37
Den fg. formand
Erling Bonnesen (V)
14:37
Hans Kristian Skibby (DF)
14:38
Den fg. formand
Erling Bonnesen (V)
14:38
Skatteministeren
Karsten Lauritzen
14:38
Den fg. formand
Erling Bonnesen (V)

§ 20-spørgsmål

Dokumentdato: 19-01-2018
Modtaget: 19-01-2018
Omdelt: 19-01-2018

Hvad kan ministeren oplyse om regeringens vurdering af den sag, som to vandværker fra Hjørring og Hvidovre netop har tabt i Østre Landsret som principiel prøvesag på vegne en lang række af større vandværker og spildevandsselskaber, som nu dømmes til over en årrække at betale en skatteregning på i alt 36 mia. kr., herunder om regeringen vil fritage den almene vandforsyning for hel eller delvis skattepligt?

Hvad kan ministeren oplyse om regeringens vurdering af den sag, som to vandværker fra Hjørring og Hvidovre netop har tabt i Østre Landsret som principiel prøvesag på vegne en lang række af større vandværker og spildevandsselskaber, som nu dømmes til over en årrække at betale en skatteregning på i alt 36 mia. kr., herunder om regeringen vil fritage den almene vandforsyning for hel eller delvis skattepligt?
Html-version