Forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2017).
Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen. (Sikkerhedszoner, nye anlægstyper og præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter. (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt ophævelse af 72-timersreglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 04.10.2017).