Forespørgsel til statsministeren om selvstændighedsprocessen i Grønland.
Af Søren Espersen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 11.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Lempelse af bindinger i regelsættet om »Fælles Mål«).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 05.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler. (Lempelse af tilskudsbetingelser for bygninger og arealer, varetagelse af opgaver ud over skole- og undervisningsvirksomhed m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 05.10.2017).