1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider)
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad vil regeringen gøre for at mindske politiets responstider?
(Spm. nr. S 17).
2) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad vil regeringen gøre for at reformere slettefristerne for automatisk nummerpladegenkendelse?
(Spm. nr. S 18).
3) Til justitsministeren af:
Karina Due (DF):
Hvad er ministerens holdning til at forhøje straffen for ulovlig handel med, tyveri o.lign. af sjældne og beskyttede dyrearter?
(Spm. nr. S 19. Medspørger: Peter Kofod Poulsen (DF)).
4) Til justitsministeren af:
Rune Lund (EL):
Hvad er ministerens kommentar til, at soldater sættes til at løse opgaver for politiet, inden lovgrundlaget er på plads?
(Spm. nr. S 23).
5) Til justitsministeren af:
Rune Lund (EL):
Hvad er ministerens kommentar til, at både Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, og formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Flemming Vinther, i dagbladet Information fredag den 6. oktober 2017 kritiserer, at lovgrundlaget ikke er på plads, inden militæret sættes til at løse opgaver for politiet?
(Spm. nr. S 24).
6) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Kan ministeren opklare, om det er ministerens udtalelser til Børsen den 3. oktober 2017 i artiklen »Regeringens skjulte plan skal skabe 7200 job« eller ministerens svar af 4. oktober 2017 på spørgsmål 579, der er korrekte – altså om regeringen har regnet med konkrete arbejdsudbudseffekter svarende til 7.200 personer af deres forslag til besparelser på overførsler, der skal finansiere regeringens skattereform, eller ej?
(Spm. nr. S 25).
7) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Set i lyset af at statsministeren i DR den 3. oktober 2017 har kaldt regeringens beregning af gevinsten af regeringens skattereform for en HK’er for »en svipser«, fastholder finansministeren så de udtalelser, han kom med på samrådet i Finansudvalget den 28. september, hvoraf det fremgik, at ministeren mener, at de fremlagte beregninger af gevinsten for en HK’er af regeringens skattereform var korrekte?
(Spm. nr. S 26).
8) Til finansministeren af:
Henrik Brodersen (DF):
Deler ministeren Nationalbankens bekymring for en overophedning af Færøernes økonomi?
(Spm. nr. S 31, skr. begr. (omtrykt)).
9) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren i lighed med Venstres transportordfører, at der er behov for bedre EU-regler, der kan forbedre ladcyklers sikkerhed?
(Spm. nr. S 27, skr. begr.).
10) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Julie Skovsby (S):
Når ministeren har oplyst, at et stort antal ejendomme vil blive berørt af både udbygningsprojektet for Fynske Motorvej og den nye jernbane over Vestfyn, hvorfor tager ministeren ikke en beslutning om, at de 75 lodsejere kun skal gennem en enkelt ekspropriationsproces?
(Spm. nr. S 30, skr. begr.).
11) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Julie Skovsby (S):
Når ministeren kun ønsker at tilstræbe, at de 75 ejendomme, der er berørt af udvidelsen af motorvejen og anlæg af ny jernbane, skal gennem én proces, er der så ikke en risiko for, at de berørte landmænd på Vestfyn, som har brug for tilbud om frivillig jordfordeling, vil skulle igennem to jordfordelingsforløb?
(Spm. nr. S 32, skr. begr.).
12) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
Vil ministeren oplyse, hvorfor ministeren igen ikke vil fremlægge nogen konkrete lovforslag i en folketingssamling?
(Spm. nr. S 28).
13) Til ældreministeren af:
Astrid Krag (S):
Synes ministeren, at det er vigtigst at skaffe nye ekstra penge til konkrete forbedringer på ældreområdet eller vigtigst at give de højstlønnede danskere en årlig skattelettelse på 600.000 kr. hver især?
(Spm. nr. S 29).