Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. (Målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvand mod pesticider).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 15.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 30.11.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om en statslig tilskudspulje, der skal fremme opførelsen af almene ungdomsboliger i 2018 og 2019.
Af Søren Egge Rasmussen (EL) og Pelle Dragsted (EL).
(Fremsættelse 10.10.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre tryghed om velfærden.
Af Benny Engelbrecht (S) og Nicolai Wammen (S).
(Fremsættelse 08.11.2017).