1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Jakob Engel-Schmidt (V), medlem af Folketinget Lea Wermelin (S), medlem af Folketinget Pernille Skipper (EL), medlem af Folketinget Hans Christian Schmidt (V) og medlem af Folketinget Karsten Hønge (SF).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortrædere som midlertidige medlemmer af Folketinget for Jakob Engel-Schmidt (V), Lea Wermelin (S), Pernille Skipper (EL), Hans Christian Schmidt (V) og Karsten Hønge (SF).
Statsministerens redegørelse i henhold til grundlovens § 38.
(Anmeldelse 03.10.2017. Redegørelse givet 03.10.2017. Meddelelse om forhandling 03.10.2017).
Bemærk afstemning udsættes ikke.
Forslag til finanslov for finansåret 2018.
Af finansministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 03.10.2017).
Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021.
Af finansministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 03.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020. (Konsekvenser af aftale om tryghed om boligbeskatningen m.v.).
Af finansministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 03.10.2017).
PUNKT 5 OG 6 BEHANDLES SAMMEN.