Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om FN’s konvention om begrænsning af statsløshed.
Af Christian Langballe (DF) m.fl.
(Anmeldelse 01.12.2017).
Forespørgsel til udenrigsministeren om scenarier for EU's videre udvikling.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 04.10.2017. Fremme 10.10.2017. Forhandling 01.12.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 5 af Kenneth Kristensen Berth (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 6 af Claus Larsen-Jensen (S), Jan E. Jørgensen (V), Christina Egelund (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Zenia Stampe (RV), Holger K. Nielsen (SF) og Rasmus Jarlov (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 7 af Søren Søndergaard (EL)).
Forslag til lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov. (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.).
Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 23.11.2017. 2. behandling 30.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 09.11.2017. 2. behandling 23.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 30.11.2017).
Forslag til lov om trossamfund uden for folkekirken.
Af kirkeministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 29.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. (Ændrede retsvirkninger for visse fredede bygninger).
Af kulturministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 29.11.2017).
Forslag til lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.
Af kulturministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 29.11.2017).
Forslag til lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland.
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 26.10.2017. Betænkning 28.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 26.10.2017. Betænkning 22.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi. (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 26.10.2017. Betænkning 22.11.2017).
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om hold af dyr. (Uddannelseskrav og offentliggørelse af kontrolresultater).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 26.10.2017. 1. behandling 07.11.2017. Betænkning 29.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning og lov om naturbeskyttelse. (Mulighed for fastsættelse af nærmere regler om jagt med visse rovfugle, tidsbegrænsede initiativer, jagtformer, fodring af vildt og ændring af regler om jagttegn samt ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger inden for skovbyggelinjen i landzone).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 09.11.2017. 1. behandling 14.11.2017. Betænkning 29.11.2017).
Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Oplysning om den sidste tredjedel af ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber).
Af ministeren for fiskeri og ligestilling (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 02.11.2017. Betænkning 29.11.2017).
Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 10.10.2017. Betænkning 30.11.2017).
Forslag til skattekontrollov.
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 10.10.2017. Betænkning 30.11.2017).
Forslag til skatteindberetningslov.
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 10.10.2017. Betænkning 30.11.2017).
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 10.10.2017. Betænkning 30.11.2017).
Forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 30.11.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af handlinger, der forhindrer tvangsudsendelse af udlændinge.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.10.2017).
Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand og ændringer af forskerskatteordningen).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 16.11.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 31 af 16. november 2017 om køb af nye kampfly tilbage fra Finansudvalget.
Af Eva Flyvholm (EL), Josephine Fock (ALT) og Holger K. Nielsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 28.11.2017).
PUNKT 15-17 BEHANDLES SAMMEN.