Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 09.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 09.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Nedsættelse af VEU-bidrag, fuld arbejdsgiverfinansieret VEU-godtgørelse m.v., forbedret praktikbonus til arbejdsgivere samt forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 16.11.2017).
Udenrigsministerens redegørelse om regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for 2017-2018.
(Anmeldelse 12.10.2017. Redegørelse givet 12.10.2017. Meddelelse om forhandling 12.10.2017).
Forespørgsel til udenrigsministeren om scenarier for EU's videre udvikling.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 04.10.2017. Fremme 10.10.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 5. december 2017.