Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 15.11.2017).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 15.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning m.v. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 15.11.2017).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 15.11.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod børnesexdukker.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.10.2017).