Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om, at Folketinget bliver hørt før salget af olierettighederne fra A.P. Møller - Mærsk til Total.
Af Rune Lund (EL) m.fl.
(Anmeldelse 15.11.2017).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste side).
Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 09.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 09.11.2017).
SPØRGSMÅL:
1) Til kirkeministeren af:
Mattias Tesfaye (S):
Hvordan vil ministeren forhindre plyndring af og hærværk på gravsteder, hvilket man den seneste tid har set eksempler på både på Hellerup Kirkegård og Den Muslimske Gravplads i Brøndby?
(Spm. nr. S 172 (omtrykt)).
2) Til kirkeministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Er ministeren ligesom sin partifælle Laura Lindahl »fløjtende ligeglad« med, at Islamisk Trossamfund blander sig i bandekonflikten uden om myndighederne?
(Spm. nr. S 208, skr. begr.).
3) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Mattias Tesfaye (S):
Vil ministeren være med til at ændre bekendtgørelsen for parkeringskort for personer med handicap, så det bliver muligt at udstede ikkepersonlige handicapparkeringskort til eksempelvis et plejehjem, hvor beboerne er berettiget til handicapparkering?
(Spm. nr. S 203).
4) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det er klogt at spare på DSB i lyset af problemerne med udrulningen af det nye signalprogram?
(Spm. nr. S 210).
5) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at der er behov for at drage andre end »virkeligheden« til ansvar for problemerne med udrulningen af det nye signalprogram, og skal det have ledelsesmæssige og kommunikative konsekvenser for Banedanmark?
(Spm. nr. S 211).