Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om at undgå, at syge borgere placeres i et langvarigt ressourceforløb.
Af Bent Bøgsted (DF) m.fl.
(Anmeldelse 14.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 26.10.2017).
Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 25.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 25.10.2017).
Justitsministerens redegørelse om status over dansk politis situation i forhold til Europol.
(Anmeldelse 02.11.2017. Redegørelse givet 02.11.2017. Meddelelse om forhandling 02.11.2017).
Forslag til lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 08.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 08.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om EKF Danmarks Eksportkredit. (Bestemmelse om udbyttepolitik, rammer for en udbyttepolitik og bestemmelse om omfattelse af arkivloven).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 08.11.2017).
PUNKT 3 OG 4 BEHANDLES SAMMEN.