Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven. (Ny struktur for Folkeuniversitetet).
Af kulturministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 08.11.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en kunst- og kulturoplevelsesordning for borgere på institution.
Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning og lov om naturbeskyttelse. (Mulighed for fastsættelse af nærmere regler om jagt med visse rovfugle, tidsbegrænsede initiativer, jagtformer, fodring af vildt og ændring af regler om jagttegn samt ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger inden for skovbyggelinjen i landzone).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 09.11.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem.
Af Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL).
(Fremsættelse 04.10.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0