Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven. (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 03.10.2017. 1. behandling 25.10.2017. Betænkning 02.11.2017. 2. behandling 07.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 07.11.2017 til 3. behandlingen af skatteministeren (Karsten Lauritzen). Ændringsforslag nr. 3 og 4 af 08.11.2017 til 3. behandlingen af skatteministeren (Karsten Lauritzen)).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse, ophævelse af solcellepuljen for 2017 m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(2. behandling 07.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Indsættelse af frister for tilsagn om tilskud, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af tilskud i den grønne ordning samt nedjustering af balancegodtgørelse).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(2. behandling 07.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 24.10.2017. Betænkning 01.11.2017. 2. behandling 07.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til finanslov for finansåret 2018.
Af finansministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 03.10.2017. 1. behandling 05.10.2017. Betænkning 02.11.2017).
Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021.
Af finansministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 03.10.2017. 1. behandling 05.10.2017. Betænkning 02.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020. (Konsekvenser af aftale om tryghed om boligbeskatningen m.v.).
Af finansministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 03.10.2017. 1. behandling 05.10.2017. Betænkning 02.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Offentlige institutioners adgang til etablering af wifi-hotspots).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om, at udlændinge for at have valgret og være valgbare til kommunale og regionale valg skal have bestået prøve i dansk 3.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 10.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Tilpasning og forenkling af lovens anvendelses- og støttemuligheder).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 25.10.2017).
PUNKT 6 OG 7 BEHANDLES SAMMEN.