Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning. (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet.dk).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 25.10.2017).
Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Oplysning om ejerkredsen af den sidste tredjedel i erhvervsfiskerselskaber).
Af ministeren for fiskeri og ligestilling (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 05.10.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af brugerbetaling for tolkeydelser.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 10.10.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om indkvartering af mindreårige asylansøgere.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 10.10.2017).