Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om arbejdskraftens fri bevægelighed i EU.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 24.10.2017).
Udenrigsministerens redegørelse om samarbejdet i Arktis.
(Anmeldelse 12.10.2017. Redegørelse givet 12.10.2017. Meddelelse om forhandling 12.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. (Justering af akkrediteringsprocesser, undtagelse af visse maritime uddannelsesinstitutioner fra institutionsakkreditering, udvidelse af Danmarks Akkrediteringsinstitutions udbud af vurderingskompetence m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven. (Erhvervskandidatuddannelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 05.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk. (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunenetværkene).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 11.10.2017).
Forslag til lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland.
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi. (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2017).
Forslag til lov om ændring af jernbaneloven. (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til taxilov.
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017).