L 69 Forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love.
(Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 25-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 16-11-2017
Sat på dagsorden til 2. behandling 17-04-2018
3. behandling planlagt til 24-04-2018
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række konsekvensændringer af danske regler, så de er i overensstemmelse med EU forordningen om beskyttelse af personoplysninger, med virkning fra den 25. maj 2018.

En række danske love indeholder henvisninger til persondataloven, og disse henvisninger skal tilpasses til databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov.

Herudover skal der ske en ændring af de danske regler, der regulerer behandling af personoplysninger.

Lovforslaget er baseret på betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen og skal ses i sammenhæng med forslag nr. L 68 om lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), der fremsættes på baggrund af Europa-Kommissionens databeskyttelsespakke, der blev endeligt vedtaget den 14. april 2016.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 25. maj 2018.
Sambehandlet med:

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0