L 68 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
(databeskyttelsesloven).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Tidsplan

Fremsat 25-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 16-11-2017
Udvalgsbehandling 16-11-2017
Åbent samråd 23-01-2018
Frist for spørgsmål 12-03-2018
Frist for svar 19-03-2018
Frist for politiske bemærkninger 03-04-2018
Frist for ændringsforslag 03-04-2018
Åbent samråd 05-04-2018
Politisk drøftelse 05-04-2018
Betænkningsafgivelse planlagt til 03-05-2018
2. behandling planlagt til 15-05-2018
3. behandling planlagt til 17-05-2018