L 68 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
(databeskyttelsesloven).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 59

Ministeren bedes sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 23. januar 2018 om databeskyttelseslovforslagets bestemmelser om viderebehandling af personoplysninger og oplysningspligt, jf. L68/L69 - samrådsspm. A.
Dato: 23-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: forvaltningsret og persondata

Endeligt svar

Dokumentdato: 12-02-2018
Modtaget: 12-02-2018
Omdelt: 12-02-2018

L68/L69 - svar på spm. 59 om ministerens talepapir fra samrådet den 23/1-18 om databeskyttelseslovforslagets bestemmelser om viderebehandling af personoplysninger og oplysningspligt, fra justitsministeren

Svar på spm. 59 (L68L69).docx
Html-version
Tale.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 23-01-2018
Modtaget: 23-01-2018
Omdelt: 23-01-2018

Spm. om ministerens talepapir fra samrådet den 23/1-18 om databeskyttelseslovforslagets bestemmelser om viderebehandling af personoplysninger og oplysningspligt, til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version