L 68 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
(databeskyttelsesloven).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Spørgsmål 58

Kan ministeren redegøre for, om en borger fremover skal oplyses om videregivelse af vedkommendes sundhedsdata til brug for behandling af sager om udbetalinger til privatpraktiserende læger efter den offentlige sygesikringsordning iht. forordningens artikel 13, stk. 3 og 14, stk. 4, jf. lovforslagets § 23, når der er fastsat regler om sådan (ikke-uforenelig) deling efter lovudkastets § 5, stk. 3?
Dato: 11-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: forvaltningsret og persondata

Endeligt svar

Dokumentdato: 12-02-2018
Modtaget: 12-02-2018
Omdelt: 12-02-2018

L68/L69 - svar på spm. 58, om en borger fremover skal oplyses om videregivelse af vedkommendes sundhedsdata til brug for behandling af sager om udbetalinger til privatpraktiserende læger efter den offentlige sygesikringsordning, fra justitsministeren

58. Svar på spm. 58 L68_L69.docx
Html-version
55. Svar spm. 55.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 11-01-2018
Modtaget: 11-01-2018
Omdelt: 11-01-2018

Spm., om en borger fremover skal oplyses om videregivelse af vedkommendes sundhedsdata til brug for behandling af sager om udbetalinger til privatpraktiserende læger efter den offentlige sygesikringsordning, til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version