L 68 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
(databeskyttelsesloven).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 56

Kan ministeren oplyse, om en borger fremover skal informeres om videregivelse af vedkommendes sundhedsdata til behandling inden for beskæftigelsesområdet iht. forordningens artikel 13, stk. 3 og 14, stk. 4, jf. lovforslagets § 23, hvis der fastsættes regler om sådan (ikke-uforenelig) deling i en bekendtgørelse efter lovudkastets § 5, stk. 3?
Dato: 11-01-2018
Status: Ikke besvaret
Emne: forvaltningsret og persondata

Endeligt svar

Dokumentdato: 12-02-2018
Modtaget: 12-02-2018
Omdelt: 12-02-2018

L68/L69 - svar på spm. 56, om en borger fremover skal informeres om videregivelse af vedkommendes sundhedsdata til behandling inden for beskæftigelsesområdet, fra justitsministeren

56. Svar på 56_ L 68_L69.docx
Html-version
55. Svar spm. 55.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 11-01-2018
Modtaget: 11-01-2018
Omdelt: 11-01-2018

Spm., om en borger fremover skal informeres om videregivelse af vedkommendes sundhedsdata til behandling inden for beskæftigelsesområdet, til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version