L 68 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
(databeskyttelsesloven).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 52

Vil ministeren redegøre for, om det er korrekt forstået – som anført af Dr. Jur. Niels Fenger i Forvaltningsloven med kommentarer, 2013, s. 783 ff – at det databeskyttelsesretlige formålsbestemthedsprincip (finalité-princip) meget sjældent sætter grænser for myndighedernes genbrug af borgernes persondata i forbindelse med behandling af sager?
Dato: 11-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: forvaltningsret og persondata

Endeligt svar

Dokumentdato: 12-02-2018
Modtaget: 12-02-2018
Omdelt: 12-02-2018

L68/L69 - svar på spm. 52, om det er korrekt forstået at det databeskyttelsesretlige formålsbestemthedsprincip (finalité-princip) meget sjældent sætter grænser for myndighedernes genbrug af borgernes persondata, fra justitsministeren

52. Svar spm. 52.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 11-01-2018
Modtaget: 11-01-2018
Omdelt: 11-01-2018

Spm., om det er korrekt forstået, at det databeskyttelsesretlige formålsbestemthedsprincip (finalité-princippet) meget sjældent sætter grænser for myndighedernes genbrug af borgernes persondata, til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version