Energi- Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18, Energi- Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18, Energi- Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18
L 39 , L 39 A , L 39 B
Offentligt
1810550_0001.png
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K
Ministeren
Dato
31. oktober 2017
J nr. 2017-1473
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 14. oktober 2017 stillet mig
følgende spørgsmål til L 39 B, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF).
Spørgsmål 2
Kan ministeren bekræfte, at der i Europa-kommissionens godkendelse
N354/2009 ikke er nævnt muligheden for en fastsættelse af balancegodtgø-
relsen ud fra en fremskrivning af balanceomkostningerne for danske vind-
møller?
Svar
Danmark er ifølge statsstøttegodkendelserne forpligtet til at nedjustere godt-
gørelsen, hvis det kommercielle balanceringsmarked kan levere balance-
ringsydelserne billigere end den gældende godtgørelse.
På grund af den nedadgående udvikling i omkostninger til balanceringsiden
2012, den tidsmæssige forskydning i datagrundlaget samt tidspunktet for ju-
stering af balancegodtgørelsen, vurderes den foreslåede tilgang at være den
bedste til at sikre, at der ikke udbetales mere i godtgørelse end de faktiske
balanceringsomkostninger. Det vurderes derfor på den baggrund, at den fo-
reslåede tilgang til fastsættelse af balancegodtgørelsen på baggrund af ud-
viklingen i de faktiske historiske omkostninger ligger inden for rammen af de
gældende statsstøttegodkendelser.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt
Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk
Side 1/1
www.efkm.dk