L 39 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.
(Indsættelse af frister for tilsagn om støtte, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse, ophævelse af solcellepuljen for 2017 og nedjustering af balancegodtgørelse m.v.).
Af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Udvalg: Energi- Forsynings- og Klimaudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 12-10-2017
Betænkning afgivet 02-11-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 07-11-2017
Ministerområde:
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Resumé:
Lovforslaget indeholder flere elementer, herunder forslag om

- at tydeliggøre den tidsmæssige afgrænsning af en række af VE-lovens støtteordninger, som er omfattet af EU’s statsstøtteregler,

- mulighed for midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse, således at f.eks. en havvindmøllepark i særlige tilfælde kan drives midlertidigt uden elproduktionstilladelse,

- frister for nettilslutning og ansøgning om udbetaling af forhøjet pristillæg i overgangsordninger fra 2013 for solcelleanlæg,

- en pulje på 1 MW i støtteordningerne for små biogasanlæg og andre anlæg, der alene anvender solenergi (bortset fra solcelleanlæg), bølgekraft og vandkraft m.v., for at sikre, at der ikke sker en uforudset og ukontrolleret udbygning,

- en nedjustering af balancegodtgørelsen til vindmøller, og

- at solcellepuljen for 2017 ophæves.
Delt i: