L 22 Forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter.
(Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 24-10-2017
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Baggrunden for lovforslaget er, at to direktiver, der er omfattet af lov om indretning m.v. af visse produkter – direktiv om tovbaneanlæg til personbefordring og direktiv om personlige værnemidler – erstattes af EU-forordninger, der skal anvendes fra den 21. april 2018. Det giver anledning til at ændre loven således, at alene lovens håndhævelses- og straffebestemmelser skal gælde på de nævnte områder efter forordningernes ikrafttræden, ligesom enkelte bemyndigelsesbestemmelser skal bibeholdes.

Der er udsigt til, at der inden for en overskuelig fremtid bliver udstedt flere forordninger, der skal erstatte de direktiver, der er omfattet af den nugældende lovs område. Lovforslaget har således også til formål at tilpasse loven til den fremtidige regelstruktur fra EU, således at både regler om håndhævelse og sanktionering af EU-forordningerne samt implementering af direktiver vedrørende produkterne kan indeholdes i loven. Ændringen vil medføre, at det ikke længere er nødvendigt at ændre loven, hver gang et direktiv, der er omfattet af loven, erstattes af en forordning.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0