L 21 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.
(Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 24-10-2017
Betænkning afgivet 29-11-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-12-2017
3. behandlet, vedtaget 14-12-2017
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med henblik på at styrke ordningen med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat og dermed også ordningen med, at virksomheder med et arbejdsmiljøcertifikat kan få en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside foreslås det, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at udstede regler om,

- at Arbejdstilsynet gennemfører undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat med henblik på at indsamle viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø,

- at Arbejdstilsynet ikke træffer afgørelse på undersøgelsesbesøg, men i stedet adviserer certificeringsorganerne om eventuelle problemer,

- at Arbejdstilsynet ophører med at vise kronesmileyen på sin hjemmeside, hvis undersøgelsesbesøget viser, at der er væsentlige problemer på virksomheden,

- at certificeringsorganerne styrker kontrollen med arbejdsmiljøet på certificerede virksomheder,

- at kravene til inspektions- og certificeringsorganernes kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø øges, og

- at virksomhederne oplyser inspektions- og certificeringsorganerne om anmeldepligtige arbejdsulykker og anmeldte erhvervssygdomme, som virksomheden har kendskab til.

Den tidligere regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. november 2016 en aftale om en styrket arbejdsmiljøcertificering. Lovforslaget udmønter denne aftale.

Afstemning:
Vedtaget 105 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget