L 181 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.
(Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte og anvendelse af midler til tværgående aktiviteter).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-03-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 20-03-2018
Sat på dagsorden til 2. behandling 08-05-2018
3. behandling planlagt til 15-05-2018
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
I forlængelse af Rigsrevisionens beretning om Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø fra 2015 har arbejdsmarkedets parter drøftet det såkaldte Metodeudvalgs anbefalinger, uden at det dog har været muligt at opnå enighed om et fælles indspil. Det foreslås derfor at gennemføre en politisk løsning for at sikre, at der fortsat er klare rammer for Arbejdstilsynets beføjelser.

Lovforslaget er udtryk for en balance mellem de synspunkter, som arbejdsmarkedets parter har fremført. Der fastsættes regler om Arbejdstilsynets adgang til at tale med ansatte, uden at andre er til stede, herunder arbejdsgiver eller dennes repræsentant, ligesom der fastsættes regler om Arbejdstilsynets adgang til at gennemføre gruppesamtaler med ansatte. Med loven fastlægges også rammerne for samtalerne.

Desuden præciseres reglerne om midler til tværgående aktiviteter til partssamarbejdet på arbejdsmiljøområdet. Midlerne skal forbeholdes tværgående aktiviteter iværksat af branchefællesskaberne eller Arbejdsmiljørådet.