Dokumenter Samling 2017-18 lovforslag L 165 Forhandling (2. behandling)
L 165 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet.
(Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.).
Af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Udvalg: Energi- Forsynings- og Klimaudvalget
Samling: 2017-18
Status: 2. beh./Henvist til udvalg

2. behandling

Det næste punkt på dagsordenen er:

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 165:

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet. (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 16.03.2018. Betænkning 03.05.2018).


14:48
Første næstformand
Henrik Dam Kristensen (S)

Ønsker nogen at udtale sig? Ja, værsgo til fru Lisbeth Bech Poulsen, SF.

14:48
Ordfører
Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Tak. Fra SF's side ønsker vi det tilbage i udvalg. Der er kommet fire svar i dag, og det er lidt sent i forhold til at sikre en ordentlig behandling, og det har jeg også forstået at ministeren er positivt indstillet over for.

14:48
Første næstformand
Henrik Dam Kristensen (S)

Ønsker flere at udtale sig?

Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.

14:49
Første næstformand
Henrik Dam Kristensen (S)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1-3, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går tilbage til udvalget imellem anden og tredje behandling.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 165:

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet. (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.).

Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).

(Fremsættelse 28.02.2018. 1. behandling 16.03.2018. Betænkning 03.05.2018).


14:48
Første næstformand
Henrik Dam Kristensen (S)

Ønsker nogen at udtale sig? Ja, værsgo til fru Lisbeth Bech Poulsen, SF.

14:48
Ordfører
Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Tak. Fra SF's side ønsker vi det tilbage i udvalg. Der er kommet fire svar i dag, og det er lidt sent i forhold til at sikre en ordentlig behandling, og det har jeg også forstået at ministeren er positivt indstillet over for.

14:48
Første næstformand
Henrik Dam Kristensen (S)

Ønsker flere at udtale sig?

Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning.

14:49
Første næstformand
Henrik Dam Kristensen (S)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1-3, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går tilbage til udvalget imellem anden og tredje behandling.

Det er vedtaget.

14:48
Første næstformand
Henrik Dam Kristensen (S)
14:48
Ordfører
Lisbeth Bech Poulsen (SF)
14:48
Første næstformand
Henrik Dam Kristensen (S)
14:49
Første næstformand
Henrik Dam Kristensen (S)