L 162 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
(Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen).
Af: Børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Udvalg: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-02-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 20-03-2018
Betænkning afgivet 17-05-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 22-05-2018
3. behandlet, vedtaget 29-05-2018
Ministerområde:
Børne- og Socialministeriet
Resumé:
Forslaget skal styrke borgernes retssikkerhed ved behandling af sager på det sociale område og medvirke til at nedbringe de store forskelle mellem kommunerne i antallet af omgjorte
klagesager i Ankestyrelsen.

Forslaget indebærer bl.a., at kommunernes sagsbehandlingsfrister også skal gælde for afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen, og at der indføres en pligt for kommunalbestyrelsen til at offentliggøre kommunens sagsbehandlingsfrister for behandlingen af sager efter serviceloven tydeligt på kommunens hjemmeside.

Forslaget indebærer også, at kommunalbestyrelsen hvert år på et kommunalbestyrelsesmøde skal behandle danmarkskortet over kommunernes omgørelsesprocenter i klagesager i Ankestyrelsen.

Loven skal træde i kraft den 1. juli 2018.
Afstemning:
Vedtaget 103 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget