L 156 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge).
Af: Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Udlændinge- og Integrationsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-02-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 14-03-2018
Betænkning afgivet 24-04-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 03-05-2018
3. behandlet, vedtaget 08-05-2018
Ministerområde:
Udlændinge- og integrationsministeriet
Resumé:
Lovforslaget udmønter en del af den politiske aftale af 24. marts 2017 om en ny rocker- og bandepakke (bandepakke III), som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Lovforslaget følger op på Udvisningsarbejdsgruppens fem anbefalinger fra den 12. oktober 2017.

Lovforslaget fastsætter konkrete retningslinjer for, hvornår kriminelle udlændinge normalt vil kunne udvises, så domstolene får en vejledende fortolkning af, hvor langt Danmarks internationale forpligtelser giver mulighed for at gå.

Derudover indføres en advarselsordning uden prøvetid i stedet for betinget udvisning. Retsvirkningen af en advarsel begrænses ikke til en prøveperiode, som det er tilfældet med betinget udvisning. Advarslen skal derfor altid indgå i domstolenes vurdering af, om der kan ske udvisning for et nyt strafbart forhold. Advarslen kan tildeles alle udlændinge, herunder EU-borgere.

Endelig giver lovforslaget mulighed for at give indrejseforbud for en kortere periode, så der kan ske udvisning i de tilfælde, hvor det ellers ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser på grund af indrejseforbuddets længde.
Afstemning:
Vedtaget 91 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, RV, SF, KF) 12 stemmer imod forslaget (EL, ALT) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget