L 149 Forslag til lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.
Af: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-02-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 15-03-2018
2. behandling planlagt til 24-04-2018
3. behandling planlagt til 03-05-2018
Ministerområde:
Erhvervsministeriet
Resumé:
Lovforslaget tilvejebringer de retlige rammer for Erhvervsstyrelsens behandling af data til brug for Erhvervsstyrelsens anvendelse af en intelligent kontrol i registreringsfasen.

Lovforslaget er en udmøntning af dele af aftalen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet om styrket kontrol og vejledning. Et af tiltagene i aftalen er en styrket indsats mod organiseret svindel, som skal udmøntes i bl.a. en intelligent kontrol ved virksomhedsregistrering.
Initiativet er et samarbejde mellem SKAT og Erhvervsstyrelsen. Der skal i den forbindelse anvendes ny teknologi til at udsøge virksomheder, som oprettes med henblik på svig. Ved Erhvervsstyrelsens indførelse af en intelligent kontrol i registreringsfasen er det nødvendigt, at styrelsen kan indsamle og behandle oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder samt videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder til brug for disses kontrol- og tilsynsopgaver.

Loven skal træde i kraft den 1. juli 2018.