L 148 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark.
(Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-02-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 02-03-2018
Betænkning afgivet 23-03-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 03-04-2018
3. behandlet, vedtaget 05-04-2018
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget handler om at få løst de bagudrettede oprydningsopgaver efter de fejl, som bl.a. er opstået på grund af det fejlbehæftede it-system for inddrivelsen, EFI/DMI.

Lovforslaget kommer på baggrund af den aftale, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 8. juni 2017 (»Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse«).

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2018.
Afstemning:
Vedtaget 105 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget