L 142 Forslag til lov om ændring af straffeloven.
(Skærpelse af straffen for grov vold).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-02-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 27-02-2018
Betænkning afgivet 12-04-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 19-04-2018
3. behandlet, vedtaget 24-04-2018
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for grov vold, jf. straffelovens § 245, § 245 a og § 246. Det forudsættes i den forbindelse, at straffen generelt skærpes med en tredjedel i forhold til det nuværende strafniveau. Med lovforslaget tilsigtes desuden en yderligere skærpelse af straffen i visse alvorlige sager om grov vold efter straffelovens § 245.

Den foreslåede lovændring er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2018.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj 2018.
Afstemning:
Vedtaget 80 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, KF) 24 stemmer imod forslaget (EL, ALT, RV, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget