L 126 Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.
Af: Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V)
Udvalg: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Samling: 2017-18
Status: 2. beh./Direkte til 3. beh.

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 11-01-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 18-01-2018
Betænkning afgivet 12-04-2018
Tilføjelse til betænkning 17-05-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 22-05-2018
Sat på dagsorden til 3. behandling 29-05-2018
Ministerområde:
Finansministeriet
Resumé:
Lovforslaget skal gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2102/EU af 26. oktober 2016 om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Lovforslagets formål er at gøre offentlige organers websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige for brugere, navnlig, men ikke udelukkende, for personer med handicap. Med lovforslaget skal de offentlige organer opfylde tilgængelighedskrav i opbygningen og driften af deres websteder og senere deres mobilapplikationer. Lovforslaget medfører desuden, at organerne offentliggør en erklæring med angivelse af indhold, der ikke efterlever kravene. Her skal det også fremgå, hvor borgeren kan henvende sig, hvis der er indhold, der ikke er tilgængeligt.

Loven træder i kraft den 23. september 2018.