L 125 Forslag til lov om forretningshemmeligheder.
Af: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 7

Ministeren bedes redegøre for, hvilke retsmidler der efter lovforslaget bliver stillet til rådighed for de erhvervsdrivende, så de erhvervsdrivende med domstolenes hjælp kan få fremskaffet beviser for, at deres forretningshemmeligheder er blevet misbrugt.
Dato: 29-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: sø- og skibsfart

Endeligt svar

Dokumentdato: 14-02-2018
Modtaget: 14-02-2018
Omdelt: 14-02-2018

L 125 - svar på spm. 7 om hvilke retsmidler, der efter lovforslaget bliver stillet til rådighed for de erhvervsdrivende, så de erhvervsdrivende med domstolenes hjælp kan få fremskaffet beviser for, at deres forretningshemmeligheder er blevet misbrugt, fra erhvervsministeren

ERU L 125 - svar på spm. 7.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 29-01-2018
Modtaget: 29-01-2018
Omdelt: 29-01-2018

Spm. om hvilke retsmidler, der efter lovforslaget bliver stillet til rådighed for de erhvervsdrivende, så de erhvervsdrivende med domstolenes hjælp kan få fremskaffet beviser for, at deres forretningshemmeligheder er blevet misbrugt, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version