L 116 Forslag til lov om ferie.
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 06-12-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 12-12-2017
Betænkning afgivet 17-01-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 23-01-2018
3. behandlet, vedtaget 25-01-2018
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovens formål er at sikre, at lønmodtagere, herunder også nye på arbejdsmarkedet, har ret til 5 ugers årlig betalt ferie i det løbende år.

Fra september 2020 indføres et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Det betyder, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse.

Loven er et led i udmøntningen af den politiske aftale om, at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie, som blev indgået den 31. oktober 2017. Loven bygger på betænkning nr. 1568/2017 om ny ferielov og overgang til samtidighedsferie.

Afstemning:
Vedtaget 103 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget
Sambehandlet med: