L 71 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af: Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Indfødsretsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 10-11-2017
Betænkning afgivet 07-12-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-12-2017
3. behandlet, vedtaget 14-12-2017
Ministerområde:
Udlændinge- og integrationsministeriet
Resumé:
Lovforslaget er det første af samlingens to lovforslag om de personer, der ved lov kan få meddelt indfødsret (statsborgerskab) i Danmark.

Afstemning:
Vedtaget 83 stemmer for forslaget (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 22 stemmer imod forslaget (DF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget