L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love.
(Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Spørgsmål 9

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 14. maj 2018 fra FSR - danske revisorer, jf. L 237 - bilag 11.
Dato: 15-05-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: selskabsskatter

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-05-2018
Modtaget: 22-05-2018
Omdelt: 22-05-2018

L 237 - svar på spm. 9 om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer, fra skatteministeren

Svar på SAU L 237 - spm. 9 og L 237 - bilag 11.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-05-2018
Modtaget: 15-05-2018
Omdelt: 15-05-2018

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version